Kur kërkohet një apostile?

Nëse duhet të paraqitni një dokument të caktuar pranë një autoriteti të huaj, për shembull, një certifikatë martese ose një certifikatë lindjeje, përpos një përkthimi të vërtetuar autoriteti mund të kërkojë konfirmimin e vërtetësisë së dokumentit. Ky rivërtetim ose apostile konfirmon vërtetësinë e nënshkrimit të noterit dhe të pullës ose vulës së bashkëngjitur në dokument.

Në Konferencën e Hagës për ligjin privat ndërkombëtar të vitit 1961, apostila u prezantua si një formë vërtetimi për përjashtimin e dokumenteve të huaja publike nga legalizimi i posaçëm. Numri i shteteve anëtare të marrëveshjes është aktualisht 108. Në këto shtete ju nuk keni nevojë për konfirmim të mëtejshëm nga një ambasadë apo konsullatë që dokumentet të njihen, nëse ato dorëzohen së bashku me një apostile. Në të gjitha shtetet e tjera, misionet përgjegjëse diplomatike ose konsullatat duhet të rikonfirmojnë legalizimin.

Sipas Konferencës së Hagës, apostilat kanë thjeshtuar ndjeshëm përkthimet ligjore midis shteteve anëtare dhe tani mundësojnë zgjidhje të shpejta dhe pa burokraci në marrëdhëniet ndërkombëtare që luajnë rolin e tyre në globalizim.

Kërkoni ofertë

Ku mund ta marr një apostile?

Në Zvicër ju mund të merrni apostila kundrejt një tarife nga administrata federale, nga kancelaritë shtetërore kantonale ose nga organizata të caktuara që kryejnë detyra publike në interes të shtetit.

Kërkoni ofertë

A mund "SemioticTransfer AG" të marrë një apostile për mua?

Si një agjenci përkthimi e certifikuar sipas ISO për përkthime të noterizuara të njohura, ne ju mbështesim dhe marrim apostilen e duhur për ju. Ne kontrollojmë kërkesat kombëtare dhe ndërkombëtare për ju dhe biem dakord me noterinë lokale.

Ne kemi përkthyer dhe certifikuar për konsullata, ambasada dhe zyra, si dhe për dhoma tregtie, noteri dhe kancelari shtetërore për mbi 10 vjet. Prandaj, ne i njohim saktësisht kërkesat e tyre. Dokumentet tuaja janë në duar të sigurta me ne.

Shënim: Praktika e shërbimit tonë për përkthime të vërtetuara bazohet në përvojën tonë shumëvjeçare dhe në standardin zviceran. Kjo procedurë është zakonisht e mjaftueshme. Për kërkesa të mëtejshme apo specifike, ju lutemi të kontaktoni marrësin e dokumenteve tuaja. Ne jemi në dispozicionin tuaj për pyetje.

Kërkoni ofertë

SwissMadeTranslation® – Cilësi të cilës mund t'i besoni

95%

Na rekomandoni

95% e klientëve e rekomandojnë "SemioticTransfer AG"!
Rezultat i anketës së klientëve në vitin 2015, të certifikuar nga TÜV.

20

Vitet e përvojës

"SemioticTransfer AG" është certifikuar sipas standardit të cilësisë ISO 17100.
Mbi 20 vite përvojë dhe cilësi zvicerane.

40

Gjuhët e ndryshme

"SemioticTransfer AG" është agjencia zvicerane e përkthimit e certifikuar sipas ISO për përkthime të vërtetuara të njohura në 40 gjuhë.

5.4

Treguesi i kënaqësisë

Kënaqësi e shkëlqyer klienti edhe në vitin 2017. Treguesi i kënaqësisë është 5,4 nga 6 pikë. Rezultat i organit certifikues zviceran "Gradimento".

Si të merrni një përkthim të noterizuar

1

Thjesht na dërgoni dokumentin tuaj pa detyrim me email në format PDF ose të skanuar në contact@semiotictransfer.ch. Përshkruajeni kërkesën tuaj sa më saktë që të jetë e mundur. Është e rëndësishme që të specifikoni gjuhën e synuar dhe shtetin për të cilin ju nevojitet dokumenti i përkthyer.

2

Më pas do të merrni një ofertë falas nga ne menjëherë dhe pa detyrim. Koha standarde e përpunimit është rreth një javë. Sigurisht, dokumentet tuaja do të trajtohen me fshehtësi të plotë. Të gjitha të dhënat e klientëve trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me ISO 17100.

3

Kur bëni një porosi, do të merrni një version origjinal të printuar nga ne me postë të regjistruar, sepse vetëm dokumenti ynë origjinal është i vlefshëm ligjërisht. Si rregull, kopjet nuk pranohen.

Praktika e shërbimit tonë për përkthime të vërtetuara bazohet në përvojën tonë shumëvjeçare dhe në standardin zviceran. Kjo procedurë është zakonisht e mjaftueshme.

Për kërkesa të mëtejshme apo specifike, ju lutemi të kontaktoni marrësin e dokumenteve tuaja.

Nëse keni ndonjë pyetje ose vërejtje, thjesht na telefononi. Do t’i sqarojmë paqartësitë tuaja së bashku dhe sigurisht do të gjejmë një zgjidhje të përshtatshme.

Do t’ju ndihmojmë dhe këshillojmë me kënaqësi personalisht në numrin + 41 56 470 40 40. Presim me padurim një bashkëpunim të mirë!

"SemioticTransfer AG" është agjencia zvicerane e përkthimit e certifikuar sipas ISO për përkthime të noterizuara të njohura në 40 gjuhë.
Kërkoni ofertë