Për cilat dokumente më nevojitet përkthim i noterizuar?

Nëse duhet të merreni me çështje private ose biznesi në shtete të huaja, me shumë gjasa do t’ju duhet një përkthimi i vërtetuar, ndoshta dhe apostila përkatëse. Shumica e shteteve nuk pranojnë certifikata ose dokumente që nuk janë përkthyer në gjuhën përkatëse dhe që nuk janë vërtetuar ligjërisht.

Kërkoni ofertë

Përkthimet e vërtetuara janë çështje besimi

Prandaj, për mbi 10 vjet, ne jemi të specializuar në përkthimet e vërtetuara të njohura. Një përkthim profesional me vërtetimin e duhur zyrtar parandalon problemet me njohjen nga autoritetet në Zvicër dhe jashtë shtetit. Ne mund t’ju ofrojmë përkthime të vërtetuara zyrtarisht me apostila në 40 gjuhë.

Kërkoni ofertë

Në sferën private, dokumentet e mëposhtme përkthehen shpesh:

 • Të noterizuara –  Certifikatë lindjeje, deklaratë lindjeje, regjistrim martese
 • Të noterizuara – Certifikata martese, konventa divorci, marrëveshje divorci
 • Të noterizuara –  Kontrata qiraje, certifikata rezidence
 • Të noterizuara – Dokumente imigrimi, emigrimi dhe naturalizimi
 • Të noterizuara – Ekstrakte nga dëshmitë e penalitetit
 • Të noterizuara – Karta identiteti, pasaporta dhe certifikata vize
Kërkoni ofertë

Në sferën profesionale dhe të biznesit, kompanitë ose shtetet e huaja kërkojnë përkthime të vërtetuara për dokumentet e mëposhtme, p.sh.:

 • Të noterizuara – Kartë dëftese shkolle, referenca universiteti,  referenca pune,  diploma,  jetëshkrime
 • Të noterizuara – Kontrata pune,  kontrata tregtare,  kontrata shitjeje, marrëveshje kredie
 • Të noterizuara – Patenta dhe aplikime për patenta
 • Të noterizuara – Kushte të përgjithshme
 • Të noterizuara – Ekstrakt regjistri tregtar
 • Të noterizuara – Certifikata, vërtetime
 • Të noterizuara – Deklaratë tatimore
 • Të noterizuara – Të dhëna bankare
Kërkoni ofertë

Dëshironi një ofertë jodetyruese?

Dëshironi një ofertë jodetyruese? Atëherë thjesht na dërgoni një kopje të dokumenteve tuaja në format PDF apo të skanuar në adresën tonë të emailit contact@semiotictransfer.ch. Ne do t’ju bëjmë menjëherë një ofertë jodetyruese. Nëse keni ndonjë pyetje, thjesht na telefononi. Do t’ju ndihmojmë dhe këshillojmë me kënaqësi personalisht në numrin + 41 56 470 40 40. Do t’i sqarojmë paqartësitë tuaja së bashku dhe sigurisht do të gjejmë një zgjidhje të përshtatshme. Presim me padurim t’ju takojmë! Shënim: Praktika e shërbimit tonë për përkthime të vërtetuara bazohet në përvojën tonë shumëvjeçare dhe në standardin zviceran. Kjo procedurë është zakonisht e mjaftueshme. Për kërkesa të mëtejshme apo specifike, ju lutemi të kontaktoni marrësin e dokumenteve tuaja. Ne jemi në dispozicionin tuaj për pyetje.

Kërkoni ofertë

SwissMadeTranslation® – Cilësi të cilës mund t'i besoni

95%

Na rekomandoni

95% e klientëve e rekomandojnë "SemioticTransfer AG"!
Rezultat i anketës së klientëve në vitin 2015, të certifikuar nga TÜV.

20

Vitet e përvojës

"SemioticTransfer AG" është certifikuar sipas standardit të cilësisë ISO 17100.
Mbi 20 vite përvojë dhe cilësi zvicerane.

40

Gjuhët e ndryshme

"SemioticTransfer AG" është agjencia zvicerane e përkthimit e certifikuar sipas ISO për përkthime të vërtetuara të njohura në 40 gjuhë.

5.4

Treguesi i kënaqësisë

Kënaqësi e shkëlqyer klienti edhe në vitin 2017. Treguesi i kënaqësisë është 5,4 nga 6 pikë. Rezultat i organit certifikues zviceran "Gradimento".

Si të merrni një përkthim të noterizuar

1

Thjesht na dërgoni dokumentin tuaj pa detyrim me email në format PDF ose të skanuar në contact@semiotictransfer.ch. Përshkruajeni kërkesën tuaj sa më saktë që të jetë e mundur. Është e rëndësishme që të specifikoni gjuhën e synuar dhe shtetin për të cilin ju nevojitet dokumenti i përkthyer.

2

Më pas do të merrni një ofertë falas nga ne menjëherë dhe pa detyrim. Koha standarde e përpunimit është rreth një javë. Sigurisht, dokumentet tuaja do të trajtohen me fshehtësi të plotë. Të gjitha të dhënat e klientëve trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me ISO 17100.

3

Kur bëni një porosi, do të merrni një version origjinal të printuar nga ne me postë të regjistruar, sepse vetëm dokumenti ynë origjinal është i vlefshëm ligjërisht. Si rregull, kopjet nuk pranohen.

Praktika e shërbimit tonë për përkthime të vërtetuara bazohet në përvojën tonë shumëvjeçare dhe në standardin zviceran. Kjo procedurë është zakonisht e mjaftueshme. Për kërkesa të mëtejshme apo specifike, ju lutemi të kontaktoni marrësin e dokumenteve tuaja.

Nëse keni ndonjë pyetje ose vërejtje, thjesht na telefononi. Do t’i sqarojmë paqartësitë tuaja së bashku dhe sigurisht do të gjejmë një zgjidhje të përshtatshme. Do t’ju ndihmojmë dhe këshillojmë me kënaqësi personalisht në numrin + 41 56 470 40 40. Presim me padurim një bashkëpunim të mirë!

"SemioticTransfer AG" është agjencia zvicerane e përkthimit e certifikuar sipas ISO për përkthime të vërtetuara e të noterizuara në 40 gjuhë.
Kërkoni ofertë